0903.726.734 - 0948.839.573

Mạng lưới thành viên


 • Công ty Bảo Minh An Giang
 • Ông Lê Bình NguyênGiám đốc ĐTDĐ: 0917247248 Email:lbnguyen@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH AN GIANG Địa chỉ:Số 29-31 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện thoại:(076) 394 4096 Fax:(076) 394 4095 Ngày thành lập: 03/09/1997

 • Công ty Bảo Minh Thừa Thiên Huế
 • Ông Nguyễn Thanh BìnhGiám đốc ĐTDĐ: 0903500850 Email:ntbinh2@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH THỪA THIÊN HUẾ Địa chỉ: Số 54 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế Điện thoại:(054) 382 6900 Fax:(054) 382 8961 Ngày thành lập: 11/01/1997

 • Công ty Bảo Minh Thanh Hóa
 • Ông Nguyễn Duy TrinhGiám đốc ĐTDĐ:0903220879 Email:ndtrinh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH THANH HÓA Địa chỉ:753 Bà Triệu, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Điện thoại:(037) 385 0931 Fax:(037) 385 0934 Ngày thành lập: 03/08/1998

 • Công ty Bảo Minh Quảng Trị
 • ThS. Đào Ngọc HướngGiám đốc ĐTDĐ: 0903517383 Email:dnhuong@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG TRỊ Địa chỉ: Số 158 Nguyễn Trãi, P. 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị Điện thoại:(053) 385 9801 Fax:(053) 385 9001 Ngày thành lập: 28/12/2001

 • Công ty Bảo Minh Quảng Ngãi
 • Ông Ngô Ngọc BínhGiám đốc ĐTDĐ: 0903719449 Email: nnbinh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG NGÃI Địa chỉ: 655 Quang Trung, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại:(055) 382 5083 Fax:(055) 382 4677 Ngày thành lập: 06/09/1995

 • Công ty Bảo Minh Quảng Nam
 • Ông Nguyễn Đình HoàngGiám đốc ĐTDĐ: 0914 169 416 Email: ndhoang@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG NAM Địa chỉ:Số 02A Trần Phú, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Điện thoại:(0510) 382 9955 Fax:(0510) 385 9489 Email:bm.quangnam@baominh.com.vn Ngày thành lập:01/01/2003

 • Công ty Bảo Minh Quảng Bình
 • Ông Lê Quang TrungGiám đốc ĐTDĐ: 0913549677 Email: lqtrung3@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG BÌNH Địa chỉ: Số 256 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Điện thoại:(052) 382 5425 Fax:(052) 382 5426 Ngày thành lập: 28/12/2001

 • Công ty Bảo Minh Phú Yên
 • Ông Võ Anh KhoaGiám đốc ĐTDĐ: 0903584003 Email: Vakhoa@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH PHÚ YÊN Địa chỉ:Số 55 Lê Thánh Tôn, P. 1, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Điện thoại:(057) 382 3257 Fax:(057) 382 7297 Ngày thành lập: 03/08/1998

 • Công ty Bảo Minh Ninh Thuận
 • Ông Dương Tấn ThịnhGiám đốc ĐTDĐ: 0913882166 Email:dtthinh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH NINH THUẬN Địa chỉ: Số 141 Quang Trung, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Điện thoại:(068) 383 0070 Fax:(068) 382 0506 Ngày thành lập: 03/08/1998

 • Công ty Bảo Minh Nghệ An
 • Ông Cao Đăng Trúc Giám đốc ĐTDĐ: 0945471268 Email:cdtruc@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH NGHỆ AN Địa chỉ: Số 60A Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An Điện thoại:(038) 359 1889 Fax:(038) 383 2327 Ngày thành lập: 08/01/1997