0903.726.734 - 0948.839.573

Công ty Bảo Minh Sóc Trăng

nguyen-khac-tinh-02- BM-Soc-Trang-100x150

Ông Nguyễn Khắc Tính

Giám đốc

ĐTDĐ: 0977937447

Email:nktinh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH SÓC TRĂNG

Địa chỉ:Số 309 Lê Duẩn (Phú Lợi 1 nối dài), Khóm 1, P. 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại:(079) 361 5287  –  361 6104

Fax:(079) 361 6102

Ngày thành lập: 22/03/2005


Đăng ký tư vấn Bảo Hiểm
Có thể bạn quan tâm