0903.726.734 - 0948.839.573

Mạng lưới thành viên


 • Công ty Bảo Minh Thăng Long
 • Bà Nguyễn Thị Tùng LiênGiám đốc ĐTDĐ: 0913 528 714 Email: nttlien@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG Địa chỉ: đường Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 6660.8899 – 0966.44.55.44 Fax: (04) 3933 4133 Ngày thành lập: 05/05/2006

 • Công ty Bảo Minh Vĩnh Long
 • Ông Nguyễn Duy Khang Giám đốc ĐTDĐ: 0907119739 Email:ndkhang@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG Địa chỉ: Số 68/8G Phạm Thái Bường, P. 4, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long Điện thoại:(070) 383 0922 Fax:(070) 387 8727 Ngày thành lập: 01/01/2003

 • Công ty Bảo Minh Trà Vinh
 • Ông Lâm Thanh Cảnh Giám đốc ĐTDĐ: 0913891339 Email:ltcanh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Đáng, P. 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (074) 386 2449 Fax: (074) 386 5979 Ngày thành lập: 22/03/2005

 • Công ty Bảo Minh Tiền Giang
 • Ông Lê Quốc ÂnGiám đốc ĐTDĐ: 0913660334 Email:lqan@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH TIỀN GIANG Địa chỉ:Số 21A1 Ấp Bắc, P. 4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại:(073) 625 0375 Fax:(073) 388 0990 Ngày thành lập: 01/01/2003

 • Công ty Bảo Minh Tây Ninh
 • Ông Nguyễn Đăng Khoa Giám đốc ĐTDĐ:0918437093 Email:ndkhoa@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH TÂY NINH Địa chỉ: Số 397 Đại lộ 30 Tháng 4, P. 1, Thành phố. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại:(066) 382 6839 Fax:(066) 382 9494 Ngày thành lập: 28/12/2001

 • Công ty Bảo Minh Sóc Trăng
 • Ông Nguyễn Khắc Tính Giám đốc ĐTDĐ: 0977937447 Email:nktinh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH SÓC TRĂNG Địa chỉ:Số 309 Lê Duẩn (Phú Lợi 1 nối dài), Khóm 1, P. 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Điện thoại:(079) 361 5287  –  361 6104 Fax:(079) 361 6102 Ngày thành lập: 22/03/2005

 • Công ty Bảo Minh Sài Gòn
 • Ông Phạm Minh Tuân Giám đốc ĐTDĐ: 0903838330 Email: pmtuan@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH SÀI GÒN Địa chỉ: 217 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0903.726.734 – 0949.186.832 Fax: (08) 6258 5868 Ngày thành lập: 27/08/2001

 • Công ty Bảo Minh Long An
 • Ông Huỳnh Văn GiàuGiám đốc ĐTDĐ: 0913754528 Email:hvgiau@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH LONG AN Địa chỉ:Số 75 Hùng Vương, P. 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An Điện thoại:(072) 3521 451 Fax:(072) 382 4719 Ngày thành lập: 19/04/1996

 • Công ty Bảo Minh Kiên Giang
 • Ông Phạm Thanh PhúGiám đốc ĐTDĐ: 0913956870 Email:ptphu@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH KIÊN GIANG Địa chỉ:Số 1186 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Điện thoại:(077) 391 1923 Fax:(077) 391 1922 Ngày thành lập: 07/04/1999

 • Công ty Bảo Minh Đồng Tháp
 • Ông Nguyễn Khải HoàngGiám đốc ĐTDĐ: 0913882594 Email:nkhoang@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH ĐỒNG THÁP Địa chỉ:Số 70 Võ Trường Toản, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Điện thoại:(067) 385 3256 Fax:(067) 385 3623 Ngày thành lập: 28/12/2001