0903.726.734 - 0948.839.573

home page

CÔNG TY BẢO MINH SÀI GÒN

Công ty Bảo Minh Sài Gòn, đơn vị thành viên thuộc hệ thống của Bảo hiểm Bảo Minh, được thành lập ngày 27/08/2001. Tên gọi “Bảo Minh Sài Gòn” từ lâu đã trở lên thân thuộc với khách hàng không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả ở các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang…

Bảo Minh Sài Gòn chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị trong thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý vị trong thời gian tới.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO HIỂM BẢO MINH

Bảo hiểm Bảo Minh ra đời năm 1994. Năm 2004 Bảo Minh chuyển đổi từ một doanh nghiệp nhà nước thành Tổng công ty cổ phần và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/2004 – đánh dấu một bước chuyển mình trong toàn ngành bảo hiểm Việt Nam; Bảo Minh đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh không ngừng được cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cách phục vụ khách hàng.

Tổng công ty đã cơ cấu lại bộ máy các đơn vị trực thuộc, phòng ban theo hướng chức năng nhiệm vụ rõ ràng; gắn chặt việc quản lý kinh doanh với kinh doanh trực tiếp và việc quản lý nghiệp vụ được cấu trúc theo hướng chuyên môn hóa của từng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm. Tổng công ty đã thực hiện thành công việc áp dụng phần mềm kế toán SAP vào toàn hệ thống Bảo Minh tạo bước đột phá mới trong công tác quản lý tài chính kế toán. Cơ quan trụ sở làm việc của Tổng công ty và các công ty thành viên đã và đang được xây dựng và cải tạo theo hướng chính quy hiện đại với không gian mở nhằm tạo tác phong làm việc chính quy hiện đại.

Với nguyên tắc phát triển kinh doanh “Hiệu quả, tăng trưởng và đổi mới”, Bảo Minh tiếp tục thực hiện phương châm “Bảo Minh – tận tình phục vụ” nhằm mục tiêu phát triển bền vững, coi đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là trách nhiệm, lương tâm của người làm công tác bảo hiểm. Bảo Minh luôn trong tư thế sẵn sàng cho hội nhập khu vực và thế giới.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!