0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm xe cơ giới


 • bảo hiểm thân vỏ và vật chất ô tô bảo minh
 • Bảo hiểm ô tô – Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe
 • Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở,…

 • bảo hiểm lái phụ xe và người trên xe
 • Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô
 • Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm…

 • bảo hiểm thân vỏ và vật chất ô tô bảo minh
 • Bảo hiểm ô tô – Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe
 • Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở,…

 • Giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm ô tô của Bảo Minh
 • CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI A.   Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự B.   Bảo hiểm thân vỏ và vật chất xe (<< Tại đây) C.   Bảo hiểm tai nạn người trên xe (<< Tại đây) BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới….

 • Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô
 • Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm…

 • bảo hiểm thân vỏ và vật chất ô tô bảo minh
 • Bảo hiểm ô tô – Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe
 • Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt…