0903.726.734 - 0948.839.573

Giới thiệu các sản phẩm thuộc bảo hiểm trách nhiệm của Bảo Minh

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

    A. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

    1.     Bảo hiểm trách nhiệm suất ăn công nghiệp

    B. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

    1.     Bảo hiểm trách nhiệm cho cửa hàng

    2.     Bảo hiểm trách nhiệm cho văn phòng

    C. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

    1.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư – công chứng

    2.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ

    3.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư – kiến trúc sư tư vấn thiết kế

    4.     Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ


Đăng ký tư vấn Bảo Hiểm
Có thể bạn quan tâm