0903.726.734 - 0948.839.573

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm tài sản của Bảo Minh

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN KỸ THUẬT

1.    Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc

2.    Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

3.    Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

4.    Bảo hiểm trộm cướp

5.    Bảo hiểm tiền

6.    Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo

7.    Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

8.    Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

9.    Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân

10.  Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

11.  Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

 12.  Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc

 13.  Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu

 14.  Bảo hiểm thiết bị điện tử

 15.  Bảo hiểm mọi rủi ro máy móc, thiết bị cho thuê

 16.  Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do hư hỏng máy móc

  17.  Bảo hiểm hư hỏng hàng hoá trong kho lạnh

  18.  Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành

  19.  Bảo hiểm nhà tư nhân trọn gói

  20.  Bảo hiểm văn phòng trọn gói

line-black-1

Lien-he-voi-chung-toi


Đăng ký tư vấn Bảo Hiểm
Có thể bạn quan tâm