0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm tài sản – kỹ thuật


 • bảo hiểm tài sản bảo minh
 • Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Ảnh minh họa: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM –    Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; –    Máy móc thiết bị; –    Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác. PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ…

 • Bảo hiểm tàu biển của Bảo Minh
 • Ảnh minh họa: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM –    Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; –    Máy móc thiết bị; –    Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác. PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ…

 • Bảo hiểm tàu sông của Bảo Minh
 • Ảnh minh họa: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM –    Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; –    Máy móc thiết bị; –    Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác. PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ…

 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bằng đường bộ
 • NGUYÊN TẮC CHUNG Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều khoản này còn được vận dụng khi có…

 • Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu
 • Đây sản phẩm dành cho các tổ chức nhận thầu xây dựng lắp đặt, chủ đầu tư dự án, …. Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng của Bảo Hiểm Bảo Minh giúp Quý khách hoàn toàn yên tâm khi rủi ro xảy ra làm thiệt hại hay phá huỷ các thiết bị…

 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo thông tư 220 của Bộ tài chính
 • “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc” áp dụng theo thông tư 220/2010 Bộ Tài Chính   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm…

 • bảo hiểm tài sản bảo minh
 • Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Ảnh minh họa: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM –    Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị; –    Máy móc thiết bị; –    Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác. PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ…

 • Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu
 • Đây sản phẩm dành cho các tổ chức nhận thầu xây dựng lắp đặt, chủ đầu tư dự án, …. Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng của Bảo Hiểm Bảo Minh giúp Quý khách hoàn toàn yên tâm khi rủi ro xảy ra làm thiệt hại hay phá huỷ các thiết bị…