0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm tai nạn


  • Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện, hộ sử dụng điện
  • BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Tai Nạn Người Sử Dụng Điện) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Người Sử Dụng Điện 2. Mã nghiệp vụ  IS 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Tất cả thành…

  • bảo hiểm tai nạn con người bảo minh
  • Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h cho người lao động
  • BẢO HIỂM TAI NẠN 24h – Theo số liệu báo cáo của ngành y tế, số vụ tai nạn lao động làm chết người nước ta đang ở mức cao và có dấu hiệu ngày một tăng. Điều này cho thấy công tác an toàn vệ sinh lao động ở hầu hết các đơn vị…