0903.726.734 - 0948.839.573

Giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm con người của Bảo Minh

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI

   A.    Bảo hiểm du lịch  

    1.      Bảo hiểm du lịch quốc tế

    2.      Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam

    3.      Bảo hiểm khách du lịch trong nước

    4.      Bảo hiểm Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài

   B.    Bảo hiểm học sinh  

    5.      Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh

    6.      Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

   C.    Bảo hiểm y tế tự nguyện

    7.      Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

    8.      Bảo hiểm sức khoẻ gia đình

   D.    Bảo hiểm tai nạn      

    9.      Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

   10.      Bảo hiểm tai nạn con người

Để được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ Hotline trên website: baominhsaigon.com


Đăng ký tư vấn Bảo Hiểm
Có thể bạn quan tâm